14-05-2016 14:33

aanbieden petitie, pilotonderzoek en brief

Op 13 mei is een delegatie van de werkgroep aanwezig geweest bij de besloten presentatie van Commissie de Winter die een pre-onderzoek heeft verricht naar misbruik en geweld in de jeugdzorg. De commissie zal op 17 mei a.s. in Nieuwspoort de bevindingen en aanbevelingen openbaar maken. De werkgroep zal hier eveneens vertegenwoordigd zijn. Na de presentatie bieden wij de petitie, ons intern pilotonderzoek met conclusies en een brief met aanbevelingen aan het ministerie aan. Een belangrijke dag voor de werkgroep, voor de (ex-)cliënten GGz en overige instellingen en voor alle betrokkenen. We zullen hier nog verslag van doen.

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————