Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde....

Lees meer

—————

08-11-2016 11:08

PERSBERICHT WOMP Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.

8 november 2016   PERSBERICHT WOMP   Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.   Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de...

Lees meer

—————

27-09-2016 09:38

PERSBERICHT WOMP geweld in de jeugd-ggz

PERSBERICHT WOMP   Een dezer dagen wordt aan de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Cie. De Winter) opdracht gegeven het voorgenomen onderzoek uit te voeren. Minister Van der Steur van V&J en staatssecretaris Van Rijn van VWS zullen, conform de aanbeveling van de Cie. De...

Lees meer

—————

23-08-2016 17:02

Motie met betrekking uitbreiding doelgroep Commissie de Winter

Nine Kooiman (SP) en Vera Bergkamp (D66) hebben voor de grote vakantie een motie ingediend over verbreding van de doelgroep (o.a. jeugdpsychiatrie en doven- en blindeninstituten). Deze is aangehouden, aangezien de staatssecretaris nog juridisch een aantal zaken wil uitzoeken. De reden hiervoor is...

Lees meer

—————

23-05-2016 19:57

Uitbreiding onderzoek commissie Micha de Winter.

https://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?cat=889&nid=244586

Lees meer

—————

14-05-2016 14:33

aanbieden petitie, pilotonderzoek en brief

Op 13 mei is een delegatie van de werkgroep aanwezig geweest bij de besloten presentatie van Commissie de Winter die een pre-onderzoek heeft verricht naar misbruik en geweld in de jeugdzorg. De commissie zal op 17 mei a.s. in Nieuwspoort de bevindingen en aanbevelingen openbaar maken. De werkgroep...

Lees meer

—————

01-01-2016 00:00

Beleidsplan

De werkgroep heeft voor het jaar 2016 een nieuw beleidsplan opgesteld. Voor geïnteresseerden en betrokkenen is dit beleidsplan op te vragen via de werkgroep. We zijn momenteel op de achtergrond actief bezig met dataverzameling van materiaal dat reeds in ons bezit is. Van dit materiaal wordt door de...

Lees meer

—————

24-02-2015 16:34

WOMP nieuws

*Inmiddels hebben we een samenwerkingsverband met SKIP (Comm. Samson) en het VPKK (Comm. Deetman).  *We zijn in gesprek met een organisatie over een mogelijk samenwerkingsverband*De website is in naam en opmaak enigszins aangepast.*In maart is er een bijeenkomst met het ministerie van VWS en...

Lees meer

—————

05-02-2015 18:57

Onderzoek geweld tegen psychiatrische patiënten

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/cases/geweld-tegen-psychiatrische-patienten.html

Lees meer

—————

09-02-2014 19:14

verzoek om onderzoek niet ingewilligd

   Op 29 januari jl. hebben wij antwoord ontvangen van de staatssecretaris, dhr van Rijn, op onze vraag om onderzoek. Hierbij is ons meegedeeld dat ons verzoek  op deze wijze niet ingewilligd zal worden. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden, samen met onze steungroepen, om...

Lees meer

—————

10-12-2013 16:01

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld VPKK

    Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld.   https://www.vpkk.nl/   Steun van Kamercommissie en Minister: Veiligheid en Justitie In het ronde tafel gesprek met de vaste Kamercommissie van veiligheid en justitie op 6 november hebben wij de kamerleden kunnen...

Lees meer

—————


Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————