09-02-2014 19:14

verzoek om onderzoek niet ingewilligd

 

 Op 29 januari jl. hebben wij antwoord ontvangen van de staatssecretaris, dhr van Rijn, op onze vraag om onderzoek. Hierbij is ons meegedeeld dat ons verzoek  op deze wijze niet ingewilligd zal worden. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden, samen met onze steungroepen, om onze vraagstellingen af te bakenen en andere ingangen te vinden om ons doel te bereiken. Wij blijven doorgaan op onze weg om op te komen voor de belangen van slachtoffers van misstanden in de psychiatrie en hulpverlening.


 

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————