Produkten

—————

Welkom op de website van de Werkgroep Onderzoek Psychiatrie WOP

Welkom op de website van de Werkgroep Onderzoek Psychiatrie (i.o.)  BREED ONDERZOEK PSYCHIATRIE Wij zijn een groep van betrokkenen die willen bereiken dat er een “breed onderzoek naar de misstanden in de psychiatrie” komt. Als slachtoffers van misbruik, geweld en schendingen van onze rechten,...

Lees meer

—————

Noodzaak onderzoek

  Uit de onderzoeken naar seksueel misbruik van de commissies Deetman en Samson is ook misbruik in de psychiatrie een onderwerp van gesprek en van onderzoek geworden. Aan Kamerleden en organisaties is een brief gestuurd die het kader van dit initiatief aangeeft.   

Lees meer

—————


Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————