Welkom op de website van de Werkgroep Onderzoek Psychiatrie WOP

Welkom op de website van de Werkgroep Onderzoek Psychiatrie (i.o.) 

BREED ONDERZOEK PSYCHIATRIE

Wij zijn een groep van betrokkenen die willen bereiken dat er een “breed onderzoek naar de misstanden in de psychiatrie” komt. Als slachtoffers van misbruik, geweld en schendingen van onze rechten, gepleegd in psychiatrische instellingen, willen wij gerechtigheid en onderzoek.


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————