Artikel archief

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die slachtoffer zijn of geweest zijn van enige vorm van psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling binnen...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

12-02-2020 20:17

https://jeannettebrouwer.exto.nl/kunstwerk/16230970_Meisje+van+16%2C+une+enfant+de+seize+ans%2C+horen+zien+en+zwijgen.html#.XkRMgG5Fyas

st. Franciscushof, psychiatrisch ziekenhuis, Raalte

Lees meer

—————

12-02-2020 20:13

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, dat zij tussen 2016 en 2019 uitvoerde....

Lees meer

—————

08-11-2016 11:08

PERSBERICHT WOMP Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.

8 november 2016   PERSBERICHT WOMP   Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.   Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de...

Lees meer

—————

27-09-2016 09:38

PERSBERICHT WOMP geweld in de jeugd-ggz

PERSBERICHT WOMP   Een dezer dagen wordt aan de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Cie. De Winter) opdracht gegeven het voorgenomen onderzoek uit te voeren. Minister Van der Steur van V&J en staatssecretaris Van Rijn van VWS zullen, conform de aanbeveling van de Cie. De...

Lees meer

—————

23-08-2016 17:02

Motie met betrekking uitbreiding doelgroep Commissie de Winter

Nine Kooiman (SP) en Vera Bergkamp (D66) hebben voor de grote vakantie een motie ingediend over verbreding van de doelgroep (o.a. jeugdpsychiatrie en doven- en blindeninstituten). Deze is aangehouden, aangezien de staatssecretaris nog juridisch een aantal zaken wil uitzoeken. De reden hiervoor is...

Lees meer

—————

23-05-2016 19:57

Uitbreiding onderzoek commissie Micha de Winter.

https://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?cat=889&nid=244586

Lees meer

—————

23-05-2016 19:47

Uitbreiding commissie Micha de Winter

https://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?cat=889&nid=244586

Lees meer

—————


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————