08-11-2016 11:08

PERSBERICHT WOMP Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.

8 november 2016

 

PERSBERICHT WOMP

 

Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.

 

Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de alleenstaande onder voogdij staande minderjarige vreemdelingen, en de in doven- en blindeninternaten opgenomen minderjarigen, is positief te waarderen.

 

Maar helaas is wat WOMP vreesde bewaarheid: ten aanzien van cliënten in de jeugd GGZ blijft het kabinet halsstarrig vasthouden aan de tot het minimale beperkte interpretatie van wat moet begrepen als 'onder verantwoordelijkheid van de overheid geplaatst'. Zij beperkt die verantwoordelijkheid namelijk tot die plaatsingen die tot stand zijn gekomen op grond van een civielrechtelijke machtiging. Daarmee holt het kabinet de algemene verantwoordelijkheid van de overheid voor de zorgkwaliteit en de veiligheid van alle cliënten die in een instelling voor jeugd GGZ verbleven of verblijven. De overheid heeft en had immers als enige partij de bevoegdheid tot toezicht op en inspectie van die zorg, ook de zorg voor zogenaamd 'vrijwillig' geplaatsten in de jeugd GGZ. Er is geen redelijke grond te vinden voor het maken van onderscheid op basis van de formele vorm van de plaatsing, waar het gaat om geweld gepleegd tijdens het daadwerkelijke verblijf.

 

WOMP zal samen met cliëntenorganisaties, lotgenotenorganisaties en (individuele) professionals een beroep blijven doen op de politiek.

WOMP raadt een ieder aan die “vrijwillig” is geplaatst zich te melden bij de Commissie De Winter: “Ook mensen die er op andere wijze bij betrokken zijn geweest, kunnen vanaf dinsdag 8 november bellen.”    https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/

 

Namens  WOMP

Jeannette Brouwer

 

https://www.werkgroepobservatiemisstandenpsychiatrie.nl

 

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————