23-08-2016 17:02

Motie met betrekking uitbreiding doelgroep Commissie de Winter

Nine Kooiman (SP) en Vera Bergkamp (D66) hebben voor de grote vakantie een motie ingediend over verbreding van de doelgroep (o.a. jeugdpsychiatrie en doven- en blindeninstituten). Deze is aangehouden, aangezien de staatssecretaris nog juridisch een aantal zaken wil uitzoeken. De reden hiervoor is de mogelijke gevolgen van een précédent scheppen.

Het ziet er naar uit dat de jeugdpsychiatrie inderdaad meegenomen gaat worden, maar vrijwillige opnames blijven twijfelachtig. De meerderheid van de politiek wil de adviezen van de commissie overnemen. Op donderdag 15 september worden we als werkgroep voorgeïnformeerd. We wachten in spanning af.

Download hier de gehele motie:.www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z14510&did=2016D29558

—————

Terug


Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————