24-02-2015 16:34

WOMP nieuws

*Inmiddels hebben we een samenwerkingsverband met SKIP (Comm. Samson) en
het VPKK (Comm. Deetman). 

*We zijn in gesprek met een organisatie over een mogelijk
samenwerkingsverband

*De website is in naam en opmaak enigszins aangepast.

*In maart is er een bijeenkomst met het ministerie van VWS en met de
vertegenwoordigers van SKIP, SHN, SiB,VPKK en WOMP over de
ontwikkelingen binnen en tussen de organisaties. (o.a. in de toekomst, één huis
waar een ieder terecht kan betreft misstanden).

*We zijn actief bezig met het werven van leden  voor de werkgroep.

*Op de dag van de Psychiatrie op 25 maart a.s. staan we met een kraam in Arnhem.

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————