01-01-2016 00:00

Beleidsplan

De werkgroep heeft voor het jaar 2016 een nieuw beleidsplan opgesteld. Voor geïnteresseerden en betrokkenen is dit beleidsplan op te vragen via de werkgroep. We zijn momenteel op de achtergrond actief bezig met dataverzameling van materiaal dat reeds in ons bezit is. Van dit materiaal wordt door de werkgroep zelf een pilotonderzoek ingesteld. We hebben bovendien een vragenlijst samengesteld voor nieuwe dataverzameling. We zijn in beraad hoe we dit effectief willen en kunnen inzetten.

—————

Terug


Nieuws

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

16-06-2019 10:29

Onvoldoende beschermd

In het eindrapport Onvoldoende beschermd. Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden staan de resultaten van het grootschalige onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————