01-01-2016 00:00

Beleidsplan

De werkgroep heeft voor het jaar 2016 een nieuw beleidsplan opgesteld. Voor geïnteresseerden en betrokkenen is dit beleidsplan op te vragen via de werkgroep. We zijn momenteel op de achtergrond actief bezig met dataverzameling van materiaal dat reeds in ons bezit is. Van dit materiaal wordt door de werkgroep zelf een pilotonderzoek ingesteld. We hebben bovendien een vragenlijst samengesteld voor nieuwe dataverzameling. We zijn in beraad hoe we dit effectief willen en kunnen inzetten.

—————

Terug


Nieuws

23-06-2020 20:41

BESTUURSLEDEN (onbezoldigd)

BESTUURSLEDEN KOERSHUIS (onbezoldigd) Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die...

Lees meer

—————

13-02-2020 04:41

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden/Bronstudies+geweld+in+de+kinder-+en+jeugdpsychatrie.pdf

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————