8-3-2014

Wie zijn wij?

Wij zijn een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gezamenlijk doel, namelijk het bespreekbaar maken, het creëren van erkenning en het bevorderen van preventie van misstanden/geweld tegenover cliënten binnen de psychiatrie in Nederland.

 

Wij hebben zelf in het verleden ernstige misstanden ondervonden binnen de psychiatrie en ervaren dat hier veel taboe op rust. Erkenning voor wat er mis ging/gaat is moeilijk te realiseren. Er bestaat geen  meld- of steunpunt, geen procedure om  compensatie te verkrijgen en geen onderzoek waar ervaringen door gestaafd kunnen worden. Een goede, specifieke hulpverlening ontbreekt, waardoor we een lange zoektocht hebben moeten doorlopen om uiteindelijk de hulp te vinden die passend voor ons was.

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij niet de enigen zijn met deze ervaringen. De misstanden en het  geweld dat wij hebben ervaren was niet slechts seksueel, waar al veel onderzoek naar is gedaan en procedures voor zijn opgestart. Wij hebben ook psychisch en fysiek geweld ervaren, wat een grote impact op ons persoonlijk leven heeft veroorzaakt. Juist voor deze groep slachtoffers van misstanden/geweld in de psychiatrie willen wij aandacht vragen.

Wat willen wij?

Wij zijn een groep betrokkenen die aandacht en erkenning vragen voor misstanden in de psychiatrie in heden en verleden. Onder misstanden verstaan wij voortschrijdende situaties: misbruik, geweld en schendingen van individuele rechten van cliënten. Veiligheid, respect en integriteit van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg moeten voorop staan, cliënten die klachten hebben en deze melden moeten serieus worden genomen.

Cliënten behoren op hun mens-zijn aangesproken  te worden en niet op hun psychiatrische diagnose afgewezen te worden, wanneer zij gehoor proberen te vinden voor serieuze klachten over schendingen.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat grensoverschrijding in de psychiatrie in de vorm van structureel, fysiek en psychisch en seksueel geweld in het verleden nog steeds ontkend wordt, niet onderzocht en in het heden nog steeds voorkomt.

Er is onderzoek gedaan door de commissie Deetman binnen de Katholieke instellingen en door de commissie Samson binnen de Jeugdzorg. Echter, de psychiatrische en overige instellingen zijn hier niet in mee genomen.

Wij zijn van mening dat een onderzoek uiteindelijk nodig is om echt verbetering te kunnen bewerkstelligen. Wij ontvangen met regelmaat signalen van cliënten die niet erkend worden in hun ervaringen met misbruik en geweld in de psychiatrie, niet door de instellingen zelf en niet door de overheid. Vaak blijven zij bovendien verstoken van goede en gespecialiseerde hulp.

Wij willen hier een antwoord op, een gedegen onderzoek en een landelijk meldpunt waar cliënten terecht kunnen voor hulp en advies.

Uiteindelijk willen wij geen hokjes meer maar een plek waar iedereen, ongeacht soort hulpverleningsachtergrond, psychische en/of fysieke beperking met zijn of haar klachten omtrent seksueel, psychisch of fysiek geweld in instellingen terecht kan.

Hoe gaan wij te werk?

Wij werken samen met cliëntenorganisaties en individuele professionals, die wij ons netwerk noemen, om stapsgewijs onze doelen te realiseren. Wij hebben een beroep gedaan op de politiek en blijven dat doen. Daarnaast overleggen we met organisaties die zichzelf als 'leer'- organisaties willen zien, maken gebruik van goede en minder goede voorbeelden van aanpak, breiden onze werkgroep uit en treden in contact met cliëntenorganisaties en universiteiten om het belang van onderzoek te benadrukken.

Daarnaast blijven we misstanden in de psychiatrie observeren, zowel door berichten hierover in de media te volgen, als door verhalen van betrokkenen te verzamelen en in kaart te brengen. 

 

We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met SKIP en VPKK om onze doelstellingen te realiseren en te verenigen.

Onze visie

 

Wij vinden het belangrijk dat (ex-) cliënten erkend worden in hun ervaringen, dat er een onderzoek komt naar verleden en heden van geweld in de psychiatrie binnen de kaders die wij gesteld hebben. Ook vinden wij gelijkwaardigheid en respect belangrijke waarden en dat zal ook onze houding zijn in onze communicatie met de GGz en met (ex-) cliënten, politiek en partners. Wij vinden dat de rechten en veiligheid van cliënten binnen de GGz zo goed mogelijk gewaarborgd moeten blijven.

De zeven vormen van grensoverschrijdend gedrag door Comijs et al., 1996 zijn:

  1. Verwaarlozen en onthouden van zorg
  2. Psychische grensoverschrijdingen (emotioneel misbruik)
  3. Fysieke grensoverschrijdingen (mishandeling)
  4. Seksuele grensoverschrijdingen (waaronder seksueel misbruik)
  5. Discriminatie
  6. Schending van rechten
  7. Financiële en materiële uitbuiting

Wij zijn geen hulpverleners in de begeleidende zin, maar proberen mensen wel op weg te helpen naar de juiste hulpverlening.

Jeannette Brouwer, Jolanda Huijberts en Mieneke Bril.

 

 

 

 


https://www.eenengewereld.nl/gedwongen-opname-voorkomen/Contact

Werkgroep OMP


Nieuws

08-11-2016 11:08

PERSBERICHT WOMP Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige" plaatsingen/opnames jeugdzorg.

8 november 2016   PERSBERICHT WOMP   Uitbreiding Commissie De Winter zonder "vrijwillige"...

Lees meer

—————

27-09-2016 09:38

PERSBERICHT WOMP geweld in de jeugd-ggz

PERSBERICHT WOMP   Een dezer dagen wordt aan de Commissie Onderzoek naar Geweld in de...

Lees meer

—————

23-08-2016 17:02

Motie met betrekking uitbreiding doelgroep Commissie de Winter

Nine Kooiman (SP) en Vera Bergkamp (D66) hebben voor de grote vakantie een motie ingediend over...

Lees meer

—————

23-05-2016 19:57

Uitbreiding onderzoek commissie Micha de Winter.

https://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?cat=889&nid=244586

Lees meer

—————

Alle artikelen

—————


LINKS

23-05-2016 19:47

Uitbreiding commissie Micha de Winter

https://www.rtvoost.nl/verhalen/default.aspx?cat=889&nid=244586

Lees meer

—————

14-03-2016 18:48

https://www.eenengewereld.nl/gedwongen-opname-voorkomen/

https://www.eenengewereld.nl/gedwongen-opname-voorkomen/

Lees meer

—————